Digital Kommunikation

Afklaring af og styr på den digitale kommunikation!


De digitale medier har i dag en massiv rækkevidde, hvor ca. 3,5 millioner eksempelvis har en Facebook profil – alene bare i Danmark. Op mod 60 procent af den danske befolkning er online mere end en gang om dagen, hvilket må siges at være en utrolig mængde og ikke mindst fortæller dig at det er her du møder dit publikum.

At danskerne i så stort et omfang findes online muliggør netop at at ramme dem her – både målrettet og segmentering i jeres kommunikation for øje.

Vi lever i et samfund med “information overload”, og det kræver en stærk indsats og indsigt i forbrugernes online adfærd for at ramme dem bedst – lige der mellem den fine grænse af at være usynlig og FOR synlig. 

For at tiltrække, fastholde og engagere dine kunder, kræver det at indholdet i kommunikationen er afpasset og af en tilpas kvalitet at det bliver værdiskabende for jeres  kunder. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle forudsætninger for succes:

  • Forretningen skal tilpasses, og der skal være en klart mål for øje.
  • Organisationen skal tilpasses og uddannes, så den er klar til at håndtere den online kommunikation.
  • Brugerne skal kendes, så der opfyldes et konkret behov hos dem.

Eksperter i digital strategi


Hos S:PEAK:UPP er vi eksperter i at have en strategisk tilgang til at udvikle, formidle og effektmåle kommunikationen på de digitale medier.

Nøgleord i brugen af de digitale medier er at forstå og lyttet til sit publikum og ikke mindst skabe online relationer.

Samtidig, i vores strategiarbejde, formår vi at binde dine arbejdsprocesser sammen, og skabe sammenhæng mellem måden du/I arbejder på og kommunikationen til omverdenen.

Bearbejdningen af strategien er en større proces, hvor vi i samarbejde går i dybden med fremtidsperspektivet for din/jeres virksomheden og produkter der udbydes.

Online kommunikation trækker tråde på kryds og tværs. S:PEAK:UUP sikrer den røde tråd strategien og værktøjerne imellem for en effektiv eksekvering og et tilfredsstillende resultat.